MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI 

 

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs 

müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir. 

 

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak. 

 

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak. 

 

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi 

 

veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve 

 

astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından 

 

mezun olanlarda bu şart aranmaz.) 

 

d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. 

 

e. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak. 

 

f. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek. 

 

g. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak. 

 

h. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim 

etmek. 

 

ı. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek. 

 

Yabancı uyruklu adaylardan; 

 

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

 

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni 

veya öğrenim vizesi, 

 

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 

 

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında 

MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, 

 

e. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim 

etmesi, 

 

istenmektedir. 

 

 

 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

 

a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak. 

 

b. Belirlenen süreye kadar MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak. 

© 2018 Taşdelen CADDE Sürücü Kursu || Tüm Hakları Saklıdır.

Taşdelen Mah. Turgut Özal Cad. Buluş Sok. No:1/2 Çekemköy / İstanbu

Tel:   216 312 1333

Gsm:549 312 1333

E-mail:tasdelenehliyet@hotmail.com

Hakkımızda

Kursumuz, 07/08/2015 Tarihinde açılarak Karayolları ve Trafik kanununda belirtilen ( A2 ve B) sınıflarında sürücü sertifikası vermektedir.  Devamı...

İletişim

Taşdelen Mah. Turgut Özal Cad. Buluş Sok. No:1/2 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

TEL:  216 312 1333

GSM:549 312 1333

E-MAİL:tasdelenehliyet@hotmail.com