Menü(Yardımcı Olabilir)
KAPAT

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

 1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
 2. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
 3. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
 4. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 5. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak.
 6. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
 7. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
 8. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim
  etmek.
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu adaylardan;

 1. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 2. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
 3. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 4. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
 5. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

istenmektedir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
 2. Belirlenen süreye kadar MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.